Wittgenstein, the secondary use of words, and child psychology

M.R.M. ter Hark

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
TitelWittgenstein's enduring arguments
RedacteurenD.K. Levy, Edoardo Zamuner
Plaats van productieLondon/New York
UitgeverijRoutledge
Pagina's87 - 107
Aantal pagina's21
StatusPublished - 2008

Citeer dit