Wittgenstein's 'On certainty' in the making: studies into its historical and philosophical background

Marina Jacoba Johanna Maria van Gennip

Onderzoeksoutput

188 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze dissertatie beschriift en analyseert de filosofische en tekstuele ontstaansgeschiedenis van Ludwig Wittgenstein's On Certain! (1969), een postuum gepubliceerd werk samengesteld uit opmerkingen die door Wittgenstein zijn opgetekend in de iaren 1949-1951. ... ZIe: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • ter Hark, Michel, Supervisor
  • Nauta, Lodi, Supervisor
Datum van toekenning4-dec-2008
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036736374
StatusPublished - 2008

Citeer dit