Wolff and Kant on scientific demonstration and mechanical explanation

Hein van den Berg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)178-205
Aantal pagina's28
TijdschriftArchiv fuer Geschichte der Philosophie
Volume95
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit