Wolvenplan voor Nederland: Naar een gedegen juridische basis

A. Trouwborst, C. J. Bastmeijer, C.W. Backes

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageWolf plan for the Netherlands: Towards a solid legal basis
Originele taal-2Dutch
UitgeverijTilburg University
Opdrachtgevend orgaanFaunafonds
StatusPublished - jul.-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit