Women's Bands in America: Performing Music and Gender. Edited by Jill M. Sullivan. Lanham, MD: Roman and Littlefield, 2017

  OnderzoeksoutputAcademic

  60 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)239-243
  Aantal pagina's5
  TijdschriftJournal of the society for american music
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mei-2019

  Citeer dit