Women's health from a global economic perspective

Vertaalde titel van de bijdrage: Gezondheid van vrouwen vanuit een mondiaal economisch perspectief

Neily Zakiyah

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

789 Downloads (Pure)

Samenvatting

Reproductieve en maternale gezondheid omvat de gezondheid van vrouwen gedurende de vruchtbare jaren, van jongvolwassenheid tot zwangerschap en geboorte. De ‘continuum of care’ benadering onderkent de noodzaak van gezondheidszorgvoorzieningen tijdens de vruchtbare jaren, en is essentieel om reproductieve en maternale gezondheid te verbeteren.
Het doel van dit proefschrift is epidemiologische en economische aspecten te onderzoeken van een aantal gezondheidsinterventies gericht op het verbeteren van de gezondheid van vrouwen, in verschillende settings. Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op reproductieve gezondheidsissues, in het bijzonder op het opschalen van gezinsplanning-interventies in landen met lage en middeninkomens, aangezien gezinsplanning in deze landen een hoge prioriteit heeft. Met gebruik van economische evaluaties wordt bevestigd dat opschaling van gezinsplanning-interventies kosten-effectief en mogelijk kostenbesparend zijn, bovenop aanzienlijke gunstige gezondheidseffecten.
Het tweede deel van het proefschrift betreft maternale gezondheid, in het bijzonder zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie. We verkennen de associatie tussen het gebruik van antidepressiva en het risico op het ontwikkelen van zwangerschapshypertensie. Het onderliggende mechanisme van deze associatie blijft onduidelijk, maar het is belangrijk dat zowel zorgprofessionals als zwangeren geïnformeerd worden over het risico zodat voor- en nadelen van langdurig antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap afgewogen kunnen worden. In dit deel worden ook de economische aspecten van pre-eclampsie onderzocht. Een screeningtest op basis van biomarkers is mogelijk een kosten-effectieve optie voor implementatie in de klinische praktijk.
Het vergt blijvende inspanningen om de gezondheid van vrouwen te verbeteren en om vermijdbare sterfte en ziekte in moeders en vrouwen in het algemeen terug te dringen. Dit proefschrift benadrukt ook de noodzaak om meer en breder onderzoek te doen op het gebied van reproductieve en maternale gezondheid, en om wereldwijd goede en geïntegreerde reproductieve en maternale gezondheidszorgvoorzieningen actief te propageren.
Vertaalde titel van de bijdrageGezondheid van vrouwen vanuit een mondiaal economisch perspectief
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Postma, Maarten, Supervisor
  • van Asselt, Thea, Co-supervisor
Datum van toekenning25-jun.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0648-0
Elektronische ISBN's978-94-034-0647-3
StatusPublished - 2018

Citeer dit