Vrouwenkiesrecht tussen individueel en gezinshoofdenkiesrecht, 1815-1919

Peter van den Berg, Ron de Jong

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageWomen's suffrage between individual and householdsuffrage, 1815-1919
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-16
Aantal pagina's5
TijdschriftHistorica. Tijdschrift voor Gendergeschiedenis
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-jul-2019

Citeer dit