Woningcorporaties op de grondmarkt

G.R.W. de Kam, D.B. Needham

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)35-40
TijdschriftTijdschrift voor Volkshuisvesting
Volume3
StatusPublished - 2002

Citeer dit