Woningen in Nederland Versneld Energieneutraal. Een Quick-Fit oplossing.

Onderzoeksoutput

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

Rapport aangeboden aan Tweede Kamer Commissie Energie en Klimaat en aan Ruud Koornstra, Energiecommissaris Nederland, Stichting Samen Energie Neutraal, Meppel
Originele taal-2Dutch
UitgeverijSamen Energie Neutraal
StatusPublished - 8-nov-2017

Citeer dit