Woningen met korting: voor iedereen 'een plek onder de zon'!

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 1041 - 1047
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volumenr. 6735
StatusPublished - 2007

Citeer dit