Woods-Saxon potential parameters optimized to the high spin spectra in the lead region

J. Dudek*, Z SZYMANSKI, T WERNER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  224 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)920-925
  Aantal pagina's6
  TijdschriftPhysical Review C
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit