Worden twintigers in deze tijd echt later volwassen?

OnderzoeksoutputPopular

Vertaalde titel van de bijdrageDo people in their twenties show delayed adulthood compared to previous generations?
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDagblad van het Noorden
StatusPublished - 2-apr.-2022

Keywords

  • Twintigers
  • Ontwikkeling
  • Millenials
  • Generation-Z
  • Generaties
  • Cohorts
  • Volwassen

Citeer dit