Wordt vervolgd. Vrouwenstudies theologie als vervolgverhaal.

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)426-8
TijdschriftTijdschrift voor vrouwenstudies
Volume13
StatusPublished - 1992

Citeer dit