Work outcome in young adults with disabilities

Onderzoeksoutput

3439 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een toenemend aantal jongeren ondervindt als gevolg van ziekte of aandoening beperkingen in het maatschappelijk participeren. De meeste van hen ervaren mentale beperkingen, zoals verstandelijke beperkingen, psychische en/of ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast hebben deze jongeren vaak meerdere aandoeningen, waarbij de interactie tussen deze aandoeningen de beperkingen vergroot en het werkvermogen negatief beïnvloedt. Deze jongeren hebben veel minder kans om deel te nemen aan het arbeidsproces dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Deze beperkte arbeidsdeelname wordt niet alleen veroorzaakt door de gevolgen van de ziekte of aandoening, maar wordt ook beïnvloed door persoonlijke factoren (zoals leeftijd, geslacht, zelfbeeld, en motivatie) en omgevingsfactoren (zoals de sociale context). Verwachtingen over werk en motivatie zijn significante voorspellers voor werk. De sociale omgeving, zoals ouders en leerkrachten, speelt ook een belangrijke rol in het vinden van werk door deze jongeren. Als de jongeren eenmaal aan het werk zijn, nemen werkgevers en collega’s deze rol mogelijk over. Daarom is het van belang hen te stimuleren en te faciliteren om deze jongeren te ondersteunen om het werk te kunnen behouden. Het is van belang deze factoren mee te nemen bij de ontwikkeling van interventies om jongeren met een beperking te begeleiden om werk te vinden en te behouden. Tenslotte is het van belang dat werkgevers, gemeenten en nationale overheid geschikte banen voor jongeren met een beperking beschikbaar stellen. Beleid gericht op het opnemen van deze jongeren als volwaardige burgers in onze maatschappij is daarvoor noodzakelijk.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwer, S, Supervisor, Externe Persoon
  • Groothoff, Johan, Supervisor
  • van der Klink, Jacobus, Supervisor
Datum van toekenning18-dec.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036766005
Elektronische ISBN's9789036765992
StatusPublished - 2013

Citeer dit