Work-privacy conflict and musculoskeletal pain: a population-based test of a stress-sleep-mediation model

Achim Elfering, Ivana Igic, Anita C Keller, Laurenz L Meier, Norbert K Semmer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)70-90
Aantal pagina's21
TijdschriftHealth Psychology and Behavioral Medicine
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit