Work sample tests voor selectie en matching in het hoger onderwijs

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Het doel van selectie en matching in het Nederlandse hoger onderwijs is om de match tussen de student en de studie te vergroten. Veel traditionele methoden voor selectie en matching zijn hier minder geschikt voor. Onderzocht is of work sample tests, afkomstig uit de arbeids- en organisatiepsychologie, voor dit doel kunnen worden toegepast in de context van het hoger onderwijs.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-25
Aantal pagina's4
TijdschriftExamens
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - aug-2016

Citeer dit