Working Capital Management Programs: Yesterday, Today, Tomorrow

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)210-217
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of Modern Accounting and Auditing
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr-2015

  Citeer dit