Works councils in the Netherlands and their impact on company performance and decision making progress: A study

R. Goodijk, B. Parasuraman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)265 - 277
TijdschriftManagement and Change
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2002

Citeer dit