Workshop on Medicine and Philosophy: The longue durée of humoral theory

Evelina Miteva, Martin Lenz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftBulletin de philosophie médiévale
StatusIn preparation - 2020

Citeer dit