Workshop report: Evaluation in Integrated Land-Use Management: Towards an Area-Oriented and Place-Based Evaluation for Infrastructure and Spatial Projects, University of Groningen, 13–15 March 2013

Dwi Ratih S Esti*, Johan Woltjer, Mustafa Hasanov

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)671-677
Aantal pagina's7
TijdschriftTown Planning Review
Volume84
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1-jan-2013

Citeer dit