Wpływ języka niemieckiego na łużycki dialekt slepiański. Użycie wyrazu gor we wschodniołużyckim dialekcie pogranicznym.

H.B. Brijnen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)132 - 147
  TijdschriftZeszyty Łużyckie
  Volume44
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit