Writing a publication on cardiac nursing: just do it!

Trijntje (Tiny) Jaarsma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)265 - 266
TijdschriftEuropean Journal of Cardiovascular Nursing
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2005

Citeer dit