Writing 'Other Spaces': Katherine Anne Porter’s Yaddo

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)735-757
Aantal pagina's23
TijdschriftModernism/modernity
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - nov.-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit