WTG – WindTurbineGeluid

F. Cotteleer

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Computerprogramma op CD-ROM om geluidsbelasting tengevolge van windturbines te berekenen. Met WTG kan voor open, onverhard land het invallende geluidsniveau (immissie) tengevolge van windturbines worden berekend volgens de Nederlandse wetgeving. Deze kan bovendien voor de nacht apart worden berekend. Men moet zelf voor een kaart van de omgeving zorgen en van de turbines de juiste plaats en de hoogte en het bronvermogen opgeven. De immissie kan dan berekend worden voor immissiepunten en als contouren.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit