WWW.risicodragend-kapitaal.nl?

H.E.H. Diks, J.H. von Eije, J.W. Lemkert, B.J.W. Pennink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)733 - 735
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
StatusPublished - 1999

Citeer dit