X-RAY-EMISSION FROM THE SYMBIOTIC SYSTEM CH-CYGNI

DA LEAHY*, AR TAYLOR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)262-266
Aantal pagina's5
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume176
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-1987

Citeer dit