X-RAY PHOTOELECTRON STUDY OF V0.92S WITH NIAS-TYPE STRUCTURE

HF FRANZEN, GA SAWATZKY

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)229-232
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Solid State Chemistry
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1975

Citeer dit