Xenografting of pig islets in monkeys does not result in hyperacute rejection

JKRA Rijkelijkhuizen, M Ossevoort, J Ringers, MPM van der Burg, EM Kuhn, J Wubben, K Haanstra, E Bouwman, M Jonker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1064-1064
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume32
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - aug-2000
Extern gepubliceerdJa
Evenement5th Congress of the International-Xenotransplantation-Association - NAGOYA, Japan
Duur: 24-okt-199928-okt-1999

Citeer dit