XPS-STUDY OF FE (4-5A/O) X-ALLOYS WITH X=AL, SI, GA, GE, AS, SN, SB

AS SCHAAFSMA, KW MARING, F VANDERWOUDE, GA SAWATZKY

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)439-440
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPhysica B & C
  Volume86
  Nummer van het tijdschriftJAN-M
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit