XYLEM TRANSPORT

AH DEBOER*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)277-287
Aantal pagina's11
TijdschriftMethods in Enzymology
Volume174
StatusPublished - 1989

Citeer dit