Yersinia pseudotuberculosis bacteraemia in a kidney transplant patient

M van Zonneveld*, Joep M. Droogh, MWJA Fieren, IC Gyssens, T van Gelder, W Weimar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2252-2254
Aantal pagina's3
TijdschriftNephrology, Dialysis, Transplantation
Volume17
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec-2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit