Ying-Yang flap technique for correction of male nipple hypertrophy: A case report and a review of the English-language literature

Wiebren van den Berg*, Berend van der Lei

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2194-2196
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Volume63
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec-2010

Citeer dit