“Your patient is ready doctor” (over de ontdekking van de anesthesie).

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)38-39
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Heelkunde
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit