Your rule of law is not mine: rethinking empirical approaches to EU rule of law promotion

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
304 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)43-59
Aantal pagina's17
TijdschriftAsia Europe Journal
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2015
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit