Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia: Hip-Hop, Techno-scene, Metal, Punk, Skinheads and Roma

Onderzoeksoutput

819 Downloads (Pure)

Samenvatting

Jongeren die deel uitmaken van jeugdsubculturen als hip-hop, techno-scene, metal, punk en skinheads, gebruiken vaker drugs, zijn vaker dronken, spijbelen vaker en beginnen eerder aan seks. Roma-jongeren zijn minder vaak dronken. Dat concludeert Daniela Bobáková op basis van een onderzoek onder deze jeugdsubculturen in Slowakije. De resultaten geven ook inzicht in te verwachten gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Bobáková stelt dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de relatie tussen jeugdsubculturen en gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid. Het weinige onderzoek dat er is, beperkt zich tot de jongste groep adolescenten. Bobáková verzamelde gegevens onder een groep van 1605 Slowaakse jongeren. Bijna de helft classificeert zichzelf als behorend tot één van de geselecteerde jeugdsubculturen. De promovenda ging vervolgens na wat het verband is tussen deze subculturen en probleemgedrag (drugs- en alcoholgebruik, vechten, spijbelen, lagere schoolprestaties en vroege seksuele initiatie). Ook onderzocht ze de invloed op het gedrag van vrienden en ouders. Ze concludeert onder andere dat er een significant verband bestaat tussen het horen bij een subcultuur en het gebruik van alcohol en drugs (meestal cannabis). Het probleemgedrag is deels te wijten aan weinig toezicht van de ouders. Een uitzondering hierop vormen de Roma, waar het ouderlijk toezicht juist sterker bleek.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Jitze, Supervisor
  • Madarasová Gecková, Andrea, Supervisor
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
Datum van toekenning24-jun-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036761703
Elektronische ISBN's9789036761697
StatusPublished - 2013

Citeer dit