Yusapʿil or Yuhapʿil, that is the question – two solutions to sound change s1 > h in West Semitic

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27-39
Aantal pagina's13
TijdschriftZeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
Volume165
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit