Zó ontwikkel je succesvolle interacties met leerlingen met ASS: Project om leerkrachten te ondersteunen en bewuster te maken

Carla Geveke*, Hendrien Steenbeek, Steffie van der Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6-12
Aantal pagina's7
TijdschriftKind en Adolescent Praktijk
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit