Zachary Chitwood, Byzantine Legal Culture and the Roman Legal Tradition, 867–1056. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2017. ISBN: 978-1-107-18256-1

Bernard H. Stolte*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1139-1140
Aantal pagina's2
TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
Volume94
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-okt.-2019

Citeer dit