ZAMYATIN,EVGENII 'CAVE' - ON TROGLODYTE VERSUS URBAN CULTURE, MYTH, AND THE SEMIOTICS OF LITERARY SPACE

J.J. van Baak*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)381-422
Aantal pagina's42
TijdschriftRussian Literature
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1981

Citeer dit