Zelf vragen? Het concept van autonomie vanuit het perspectief van een relationele ethiek

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141-158
Aantal pagina's18
TijdschriftPedagogisch Tijdschrift
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2003

Citeer dit