Zelfregulatie in de les L.O.

Arjan Pruim, Alien van der Sluis, Remo Mombarg, Simon Leistra, Ingrid van Aart

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

​Zelfregulatie is een belangrijke ‘21st century skill’: het omvat vaardigheden zoals een doel stellen, plannen, monitoren, evalueren en reflecteren, die van belang zijn voor succes in diversie domeinen, zoals sport en leefstijl, maar ook in onderwijs en werk.​Zelfregulatie is één van de centrale 21e -eeuwse vaardigheden in het curriculum van de toekomst. (SLO, 2014)  Het ontwikkelen van zelfregulatie vraagt echter om een andere lesinhoud en didactiek. De lesinhoud moet meer mogelijkheden bieden tot het maken van keuzes door de leerlingen. De didactiek moet meer ondersteunend zijn voor het aanleren van zelfregulatieve vaardigheden. De sportcontext is erg geschikt om zelfregulatie te ontwikkelen, omdat leerlingen hierin op korte termijn meetbare en concrete doelen kunnen stellen waar ze naartoe kunnen werken.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 1-mrt.-2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit