Zelfregulatie in sport en revalidatie: Deel 3: Toepassing bij geblesseerde sporters

Janiek van Vlijmen, Imke Soetekouw, Inge van den Akker-Scheek, Marije Elferink-Gemser

OnderzoeksoutputProfessional

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-13
Aantal pagina's4
TijdschriftSportGericht
Volume75
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - okt.-2021

Citeer dit