Zelfregulatieorientaties en werkprestaties

Dagmar A. Beudeker, Naomi Ellemers, Floortje Rink, Roland W. B. Blonk

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-10
Aantal pagina's6
TijdschriftDe Psycholoog
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2015

Citeer dit