Zelfregulering in opdracht ondermijnt de autonomie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-54
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2016

Citeer dit