Zelfstandig ondernemerschap door mensen met een lichamelijke beperking

M.L. Veen, S. Koster, P. Groote

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)397 - 411
Aantal pagina's15
TijdschriftMedische Antropologie
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010

Citeer dit