Zelfsturing & Profit in de Noordelijke Friese Wouden - Fase 1. Een sociaal-economische schets van het gebied

L. Broersma, D. Strijker

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
StatusPublished - 2008

Citeer dit