ZERO ORDER AND NONZERO ORDER DECISION RULES IN MEDICAL DIAGNOSIS

RJ PETERS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)449-460
Aantal pagina's12
TijdschriftIbm journal of research and development
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1977

Citeer dit