Zeven instrumenten voor het meten van behandelangst. Betrouwbaarheid en convergente validiteit

J.J. Reinders, W. Sorghabi

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)551-558
  Aantal pagina's8
  TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
  Volume116
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - okt-2009

  Citeer dit