Zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding van walvisvaarders opgegraven op Spitsbergen

Sandra Yolanda Comis

Onderzoeksoutput

2976 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op Spitsbergen zijn gedurende opgravingscampagnes in de periode 1979-1981 door het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen de restanten van de Nederlandse walvisvaardersnederzetting Smeerenburg onderzocht. In en om de huizen en traanovens, die van 1614 tot circa 1660 in gebruik zijn geweest, zijn vele honderden textielfragmenten gevonden. Tot de vondsten behoren delen van vilthoeden, jassen, broeken, kousen en wanten. De mannen droegen tijdens hun werkzaamheden hun gewone winterkleding. Textielresten werden ook aangetroffen in de graven van de zeven walvisvaarders die de overwintering van 1634-1635 niet hebben overleefd.
In 1980 vond tevens onderzoek plaats op het eiland Zeeuwse Uitkijk. Hier zijn 50 graven van overleden walvisvaarders onderzocht. In totaal zijn in de graven 33 gebreide mutsen, een leren muts met bontrand, (delen van) acht jassen, vier broeken en verschillende kousen opgegraven. Op grond van deze kledingstukken kan een deel van de graven gedateerd worden in de periode van 1650 tot circa 1750. Het betreft hier de grootste collectie van werkmanskleding in Europa.

Typische walvisvaarderskleding is niet aangetroffen. Als bescherming tegen de kou droeg men meerdere kledingstukken over elkaar. Wel zijn in de nederzetting delen van een leren broek gevonden, die hoogstwaarschijnlijk door de smid is gedragen. De opgegraven kleding is gemaakt van wol. Linnen en katoenen kleding is niet bewaard gebleven. De snit van de kleding duidt erop dat men voor de dagelijkse kleding op Spitsbergen de mode volgde, maar dan in een eenvoudigere en goedkopere uitvoering.
Vertaalde titel van de bijdrageExcavated 17th and 18th century whalers' clothing from Spitsbergen
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hacquebord, Louwrens, Supervisor
Datum van toekenning23-nov.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0202-4
Elektronische ISBN's978-94-034-0201-7
StatusPublished - 2017

Citeer dit