Zicht op zandbeleid

Paul Ike, Henk Voogd

OnderzoeksoutputProfessional

47 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aanbevelingen voor de bepaling van de toekomstige behoefte aan zand en aanbevelingen voor het toekomstig beleid ten aanzien van de beschikbaarstelling en winning van de verschillende zandsoorten.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDelft
UitgeverijTH-Delft, Civiele Techniek, vakgroep Civiele Planologie
Opdrachtgevend orgaanB.V. Grint- en Zandexploitatie Maatschappij v/h Gebrs. Smals, Herten
Aantal pagina's112
StatusPublished - dec-1984
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • zandwinningsbeleid
  • toekomstige behoefte
  • prognosemodellen
  • industriezand
  • beton- en metselzand
  • produktietaakstellingen
  • monitoringsysteem
  • multiple regressieanalyse
  • regressiemodellen
  • regr

Citeer dit